Multi scan Wooncollectief

Ontwerpen van een multi scan voor ouderen met scan voor de woonsituatie, zorgbehoefte en sociale infrastructuur van de ouderen en mensen met een beperking.

Wooncollectief scant a.h.v. positieve gezondheid de klant, toegespitst op de woonfunctie, het dagelijks functioneren, welbevinden en behoeften. Per gebied wordt gescand op:

  • bouwinformatie modellering (bouw fysieke scan van de klant behoeften)
  • zorginformatie modellering (integrale zorgbehoefte van de klant)
  • sociale infrastructuur modellering (integrale analyse van de sociale infrastructuur en
  • zelfredzaamheid van de klant.

BIM  (bouw informatie modellering)

De dagelijkse levensverrichtingen worden geïnventariseerd en gekoppeld aan de huidige woonsituatie.

De woning ondersteunt de klant in zijn dagelijks functioneren. Denk daarbij vooral aan de algemene dagelijkse levensverrichtingen die ondersteunend en comfortabeler verricht kunnen worden. Bijvoorbeeld, aangepaste keuken, toegankelijkheid, slaap badkamercombinatie aanpassen, enzovoorts. Denk hierbij aan aangepast sanitair, traplift, slimme toegankelijkheid in combinatie met veiligheid.

ZIM (zorg informatie modellering)

Er wordt hier met name gekeken naar de zorgbehoefte aan de hand van de mogelijkheden van de klant in het dagelijks functioneren. De woning is voorzien van sensoren waardoor er door middel van leefstijlmonitoring afwijkingen in het dagelijks functioneren geconstateerd kunnen worden. Denk hierbij ook aan ondersteunende zorgtechnologie in combinatie met domotica.

SIM (sociaal infrastructuur modellering)

Inventarisatie van het sociale netwerk en mogelijkheden van de klant in het dagelijkse functioneren. Er wordt gekeken naar eventuele mogelijkheden in de woonomgeving van de klant. De woning van de klant moet makkelijker en eenvoudiger toegankelijker zijn voor de sociale infrastructuur. Denk hierbij ook aan communicatiemogelijkheden.

Zelfredzaamheid Toetsing en monitoring van zelfredzaamheid op de drie boevengenoemde modellen. Van hieruit worden programma’s aangeboden voor een gezondere leefstijl, activering en participatie.