Sleutelzorg veilige toegang

Sleutelzorg veilige toegang bij cliënten voor de thuiszorg

Met de opkomst van sleutelkluizen, elektrische cilinders en domotica toepassingen voor toegankelijkheid bij woningen van cliënten ontstond een behoefte bij thuiszorginstellingen dan een universele toegankelijkheid om bij de diverse systemen en kluizen naar binnen te komen en niet langer allerlei codes, Tags en apps te moeten bedienen/beheren.

Sleutelz.org is een site die de code beheert van de cliënt en deze ter beschikking stelt aan een zorgverlener op een veilige wijze.